2

Author Topic: [WTS] English-Romanian translation services and vice versa  (Read 2882 times)

Offline FiR3

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile


[ENG]

I hereby declare my cerebral cortex for hire for various types of Ro-En & En-Ro translations.
Any text with a high degree of scientific/technical or artistic language is VERY welcome, thus making it a challenge, not just a task.

My experience & seriousness is certified from the Romanian Bitcoin wiki FAQ page, to which I helped translating, as well as in the future Romanian version of the bitcoin.org main site, where I reviewed + translated content.

Of course, Romanian characters [ă â î ș ț] are used, so are correctly attributed orthography signs (for example, space bracket), for a flawless translation.

Will accept GRS, BTC or RON.


[RO]

Închiriez cortex cerebral pentru folosire la diverse tipuri de translații Ro-En și En-Ro.
Orice text cu un grad mare de exprimări științifice/tehnice sau artistice este FOARTE binevenit, oferind și o provocare, nu doar o sarcină.

Experiența și seriozitatea poate fi verificată din traducerea paginii de wiki la care am ajutat, precum și în viitoarea versiune de limbă româna a bitcoin.org, unde am tradus+revizuit conținutul.

Bineînțeles, folosesc diacritice, cât și semne de ortografie atribuite corect (de exemplu, spațiu înainte de paranteză), pentru o traducere perfec(ționis)tă.

Plata în GRS, BTC sau lei.

 

anything